top of page

Kütüphane

2019-REPORT_Ilyicheva-Antiviral-aktivite-HUMIC.pdf

2019-FULVIC-Acid-SAĞLIK-Faydaları_Referanslar.pdf

2019-BİYO-AKTİVİTE-HÜMİK-MADDELER-PERSPEKTİFLER-VE-TIPTA-KONULAR.pdf

2019-HumiS-maddelerinin-Tıbbi-Yönleri-ve-Uygulamaları.pdf

2018-Kronik-Enflamatuvar-Hastalıklarda-Fulvik-Asit-Terapötik-Potansiyel-ve-Diyabet.pdf

2019-Hümik-Asit-Detoksi-Flex.pdf

2019-HUMİK-MADDELER-TERAPÖTİK-BİYOMATERYALLER.pdf

2016-Hümik-kompleks-bir-değerli-bileşen-Med-Technology.pdf

2017-İLAÇTA-HUMİK-İLAÇ KULLANIN.pdf

2015-Tuzların-hümik-asitlerin-deneysel-çalışma-farmakolojik-özellikleri-Tezi.pdf

2015-Tez-Kimya-İlaç-Araştırma-Humic.pdf

2011-ANTİTOKSİK ÖZELLİKLER-HUMİK-ASİT-TUZLARININ İNCELENMESİ.pdf

2015-Perspectives-of-application-of-Humic-preparations.pdf

2015-Humate-Sodium-and-Humate-Potasyum-Biaktivite-LYSOCYME.pdf

2015-MEDİNA-için-Biyolojik-aktif-Hümik-maddeler.pdf

2012-HUMİK-ASİTLER-İZOLASYON-YAPISI-İLAÇTA-UYGULAMALARI.pdf

bottom of page